diensten2

Belastingaangiften

Wij verzorgen voor U al de aangiften, die voor U van toepassing zijn. Aangifte omzetbelasting, aangifte loonbelasting, aangifte inkomstenbelasting en de aangifte vennootschapsbelasting.

diensten2

Jaarrekeningen

Wij verzorgen jaarlijks voor U de jaarstukken, zodat U een duidelijk inzicht krijgt in uw bedrijf en deze gegevens kunt gebruiken voor bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag.

diensten2

Particulieren

Wij verzorgen ieder jaar voor U uw aangifte inkomstenbelasting, maar staan ook klaar om vragen over uw belastingtoeslagen te beantwoorden of deze toeslagen voor U aan te vragen of juist weer stop te zetten.